školy

mateřské školy

 • vhodné pro nejstarší ročníky
 • pohybová příprava
 • prevence konfliktů
 • vyprošťovací techniky

základní školy

 • zlepšení pohybových dovedností
 • pádová příprava
 • prevence konfliktů a právní minimum
 • řešení nejběžnějších střetných situací

střední a vysoké školy

 • obrana a útok na citlivá místa
 • aktivní prevence vzniku konfliktu
 • větší personalizace možností obrany
 • možnosti a vhodnost použití příležitostných předmětů a drobných zbraní

pro pedagogy

 • kurz chování v krizových situacích
 • sebeobrana proti agresivním žákům
 • psychologie prevence konfliktu
 • sebeobrana pro ženy

telefon

+420 737 600 065

e-mail

info@ondrejbarta.cz

Subscribe